ច្រើនណាស់! ជិត៣លាននាក់មកពីគ្រប់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក

0
83

ច្រើនណាស់! ជិត៣លាននាក់មកពីគ្រប់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក

មនុស្សម្នា និងបុព្វជិកជាង២លាននាក់បានធ្វើពិធីបុណ្យសាសនាមានឈ្មោះថា​ ហាត នៅអារ៉ាប៊ីសាវឌីតនៅក្នុងសាលវិហារដ៏ធំដែលមានដីរាប់រយហត្ថ។ ការប្រារព្ធពិធីនេះក៏មានម៉ូស្លីមពីគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោកបានចូល ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិ១១០០០នាក់ចូលរួមដែរ។

គួរបញ្ជាក់ថា ពិធីបុណ្យ ហាត ជាពិធីសាសនាធំជាងគេនៅលើពិភពលោក ក្នុងការប្រមូលផ្តុំបុព្វជិកមូស្លីមពីគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោក ដោយមានការបរិភោគសាច់ចៀម ពពែ និងសាច់សត្វអូដ្ឋជាដើម។ ពិធីនេះគឺជួបជុំសំណះសំណាលជាមួយក្រុមជំនុំចាស់ ហើយប្រមូលអ្នកចូលថ្មីដើម្បីស្បថចូលសាសនានេះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here