ស្តី្រមានជំងឺមហារីក្រពេញអូវែជាង ២៤មុឺននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅជុំវិញពិភពលោក

0
134

ស្តី្រមានជំងឺមហារីក្រពេញអូវែជាង ២៤មុឺននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅជុំវិញពិភពលោក

ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានស្ត្រីជាង ២៤០.០០០នាក់ បានកើតជំងឺមហារីកក្រពេញអូវែ ហើយក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ ១៥០.០០០នាក់។
គួរឲ្យកត់សម្គាល់ថា ជាង ៧០ភាគរយនៃដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយឺតពេល ខណៈដែលមនុស្សមួយចំនួនដែលរកឃើញរោសញ្ញាដំបូងអាចព្យាបាលបានដោយជោគជ័យ។
ជំងឺមហារីកក្រពេញអូវែ កើតឡើងច្រើនបំផុតចំពោះស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី ៣០ឆ្នាំ ហើយរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះ ភាគច្រើនត្រូវបានយល់ច្រឡំជាមួយនឹងជំងឺរំលាយអាហារ។ ប្រសិនបើជំងឺនេះកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរពិបាកក្នុងការព្យាបាលណាស់ ព្រោះវាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើសុខភាព និងអាយុជីវិតនៃអ្នកជំងឺ។
ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតបានផ្តល់ដំបូលន្មានថា ប្រសិនបើអ្នកឃើញរោគសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺនេះ ការព្យាបាលនឹងទទួលបានជោគជ័យរហូតដល់ ៩០ភាគរយ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here