គាំទ្រទេ បើយកស្លឹកចេកវេចខ្ចប់បែបនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិច?

0
341

គាំទ្រទេ បើយកស្លឹកចេកវេចខ្ចប់បែបនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិច?

ផ្សារទំនើបមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃ កំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រ និងចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង ដោយសារតែផ្សារទំនើបមួយនោះ បានយលស្លឹកចេក មកខ្ចប់បន្លែដែលបានដាក់លក់ ជំនួសអោយការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិក។

ស្លឹកចេកខ្ចប់បន្លែ

ក្នុងនោះដែរ ប្រជាជនខ្មែរក៏ពេញនឹងការធ្វើបែបនេះ នឹងចង់អោយផ្សារនានា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដូចនេះ​ផងដែរ ដែលវាជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ ថង់ប្លាស្ទិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ណាមួយប្រជាកសិករអាច រកចំណូលបន្ថែមបានពីការលក់ផ្លែចេក ដោយអាចលក់ស្លឹកចេក បានផងដែរ។

ស្លឹកចេកខ្ចប់បន្លែ
ស្លឹកចេកខ្ចប់បន្លែ
ស្លឹកចេកខ្ចប់បន្លែ

ប្រភព៖ Report-news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here