ស៊ែរបន្ត!ថ្នាំទាំងនេះមិនគួរប្រើចូលគ្នាសម្រាប់អោយកុមារលេបច្រើនពេកទេ

0
593

ស៊ែរបន្ត!ថ្នាំទាំងនេះមិនគួរប្រើចូលគ្នាសម្រាប់អោយកុមារលេបច្រើនពេកទេ

ពេលកុមារឈឺម្តងៗ ឪពុកម្តាយតែងចង់ឲ្យកូនឆាប់ជា លេប ថ្នាំ 1លេប 2លេប ឲ្យជាដាច់ភ្លាមៗ។ តែការពិតជំងឺភាគច្រើនដែលកើតលើកុមារ ត្រូវការរយ:ពេលថែទាំ ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំ 2 ទៅ 4មុខយ៉ាងច្រើន។

កុមារមិនមែនជាមនុស្សពេញវ័យទេ សរីរាង្គនៅទន់ខ្សោយ។ ការផ្តល់ថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវលើសចំនួនកំនត់អាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពកុមារបាន ដូចជាប៉ះពាល់ដល់ថ្លើម និង ក្រលៀន។

គួរជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ឬ ពេទ្យកុមារ។

បញ្ចាក់: ថ្នាំខាងក្រោមនេះសុទ្ធតែមានសុវត្ថិភាព ប្រសិនបើប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស។
❌ មានន័យថា មិនត្រូវប្រើ ថ្នាំច្រើនមុខ សំរាប់កុមារ ។

Cr: សុខភាពកុមារនឹងទារក

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here